English
SLUIT SCHERM

Informatie en gesprekstips

U wilt het alcohol-, wietgebruik of gamegedrag bespreekbaar maken. U denkt dat Moti4 of Moti55 een passende interventie is voor uw kind, naaste of de jongeren/volwassene in uw begeleiding.

Hoe pakt u dit aan? Wij geven u graag een aantal tips!

Wat u wel moet doen

Vergroot de zorg

Leg uw zorg op tafel. Voorkom een beschuldigende toon, want wellicht zijn niet al uw zorgen terecht. Wanneer u uitspreekt: “Ik maak mij zorgen om jou, kan het zijn dat …” ervaart diegene dat u op hem/haar en zijn of haar welzijn let. Het uitspreken van uw zorg heeft al een preventief effect! Uiteraard wilt u erachter komen of uw zorg gedeeld wordt. Wees erop voorbereidt dat de ander zich wellicht in veel mindere mate zorgen maakt om het eigen middelengebruik of gamegedrag. Bespreek dit verschil, luister naar elkaar en probeer de zorg bij de ander te vergroten. Op het moment dat de ander denkt: “Het mag inderdaad wel wat minder” weet u dat er een start is gemaakt met motivatie tot verandering.

Praat ook over de aangename kant

We zijn nog wel eens geneigd om enkel in te zoomen op de negatieve kanten van middelengebruik of gamen. En ook al is het lastig om het ook over de positieve kanten te hebben, toch wilt u dit niet vermijden! Er is immers een reden waarom uw kind of naaste / de cliënt in uw begeleiding wel overmatig gamet of middelen gebruikt. Door dit serieus te nemen helpt u de ander beter om een overweging te kunnen maken en motivatie naar verandering te doen groeien. Ook geeft het u in een volgende gesprek houvast in de zoektocht naar alternatief gedrag. Focus dus op het waarom in plaats van het waarom niet. 

Praat over directe gevolgen

Wanneer u de negatieve kanten van middelengebruik of gamegedrag bespreekbaar maakt wilt u erop letten dat u het heeft over de negatieve gevolgen die een directe impact hebben. Geen geld hebben voor dat ene spaardoel, omdat alles is opgegaan aan wiet of geen familiebezoek kunnen ontvangen vanwege een kater kan in de belevingswereld van de ander een grotere negatieve impact hebben dan de consequenties voor gezondheid op langere termijn. Maak het daarom concreet! Bovendien geeft dit in een vervolg gesprek wederom een houvast voor concrete afspraken. Denk aan het budgetteren van financiën of afspraken over het uitvoeren van verantwoordelijke taken.
 

Geef het goede voorbeeld en praat ook over uw eigen gebruik

In gesprek kan de ander naar uw eigen middelen- of mediagebruik vragen. Wees hier eerlijk over! Het helpt wanneer u vertelt over uw eigen ervaringen en vooral hoe u ervoor zorgt hier verantwoordelijk mee om te gaan. Wanneer u hier geen open gesprek over wilt voeren kan dit een averechts effect hebben, waarbij óók de ander dichtklapt over zijn of haar gebruik.

Wat u beter niet kunt doen

Ga niet rechercheren

Wilt u gedragsverandering zien, dan is het met wie, hoe laat, waar, op welke dag en tijdstip minder van belang dan het waarom. Probeer daarom niet in de valkuil van het rechercheren te vallen. Vooral jongeren zijn heel beschermend over hun vrienden, of durven niet altijd direct de waarheid te vertellen. Dus wanneer u een zakje wiet heeft gevonden, vraag dan liever waarom hij/zij wiet gebruikt. En stel, hij of zij geeft aan dat het niet van hem of haar is, maar het bewaard voor een vriend – ga ook dan in op waarom je ervoor kiest dit te doen in plaats van het tegendeel (“Ik geloof je niet, het is van jou”) te willen bewijzen. In escalatie zal het gesprek dichtslaan. U wilt (eenmaal geconfronteerd met het feit dat middelengebruik speelt) het gesprek open houden. Dat wil niet zeggen dat u niet een grens moet aangeven. Stel duidelijke grenzen en handhaaf deze ook, maar laat de ander vooral weten dat hij of zij bij u terecht kan.

Alleen verbieden helpt niet

“Ik wil het niet hebben en daarmee uit!” kan ervoor zorgen dat de ander het onwenselijke gedrag stiekem zal gaan doen. Dat betekent nog minder grip voor u als opvoeder, naaste of begeleider. Dat wil niet zeggen dat u geen regels moet stellen. Maar maak deze concreter dan een algemeen verbod. Denk aan tijdstippen over het naar buiten gaan, thuis komen, verantwoordelijke taken uitvoeren, etc. Maak daarnaast het middelengebruik of gamen regelmatig (niet elke dag!) bespreekbaar. Op die manier laat u weten dat u er op let, zonder dat jullie in een verbod/controle routine vallen. Erover blijven praten vergroot de zorg, helpt bij het maken van goede afwegingen en helpt in het werken aan vertrouwen naar elkaar.

Benoem het zichtbare gedrag

Soms geven opvoeders, naasten of begeleiders aan (in het geval van middelengebruik) het lastig te vinden om erover te praten wanneer zij niet kunnen bewijzen dat er inderdaad sprake is van middelengebruik. Onze suggestie is dan ook om dit (wederom het rechercheren) los te laten en het zichtbare gedrag dat aanleiding geeft tot zorg te bespreken (dit geldt ook in het geval van gamen). Heb het bijvoorbeeld over: niet uit bed komen, verzuim, moe uitzien, slecht eten of juist vreetkicks, het hebben van een kort lontje, schulden of abrupte wisseling van vriendengroep. Onze formule voor een signaleringsgesprek is: deel je zorg – geef aan wat je ziet in gedrag – vraag of je vermoedens van middelengebruik of overmatig gamen terecht zijn. Vermijd in elk geval zoveel mogelijk de beschuldigende toon om het gesprek niet te laten dichtslaan.

Moti4 en Moti55 is geen straf

Tenslotte is het belangrijk te benadrukken dat Moti4 of Moti55 niet als straf dient te worden ingezet. Uiteraard kan het een consequentie zijn die je als opvoeder of begeleider of familielid stelt naar aanleiding van een incident. Maar Moti is er om te helpen, niet te straffen. Leg uit aan de ander – wanneer hij of zij aangeeft dat vooral u als opvoeder, naaste of begeleider een probleem heeft met zijn of haar middelengebruik/gamegedrag – dat hij of zij zorgen kan wegnemen door hier met een expert op het gebied van genotmiddelen en gamen over in gesprek te gaan.

Waar u rekening mee moet houden

Tenslotte geven we u nog een aantal tips om in uw achterhoofd te houden.


Vergeet niet dat (in het geval van een jongere) jullie belevingswerelden mijlenver uit elkaar kunnen liggen (en dan hebben we het nog niet over de puberteit gehad). Waar u de nadelige gevolgen op lange termijn overziet en een besef van gezondheid heeft is de jongere veel meer met het hier en nu bezig. Wilt u goed beslagen ten ijs komen dan is het sowieso verstandig om uw kennis rondom middelen of gamen up to date te brengen. Kies verder een geschikt moment uit voor het gesprek. Haak bijvoorbeeld aan op de actualiteit. En uiteraard: luister naar elkaar! Op het moment dat emoties hoog oplopen, stop dan het gesprek en pak het op een later moment weer op.

Mocht u na het lezen van deze tips graag eens live, telefonisch of per mail met een preventiewerker willen sparren, dan is dit natuurlijk mogelijk. Op onze Moti overzichtskaart vindt u precies waar een preventie afdeling bij u in de buurt ligt. Deze vindt u op onze contactpagina.

Handige sites

Praten over drugs en alcohol of uzelf inleven in de beweegredenen van uw naaste of cliënt is niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. Om u een beetje op weg te helpen hebben wij een selectie aan betrouwbare websites voor u op een rijtje gezet waar goede informatie te vinden is.

Moti...nog even niet

Wat als uw cliënt, naaste of familielid aangeeft nog niet toe te zijn aan een Moti4 of Moti55 gesprek? Ook dat is natuurlijk een mogelijkheid. Misschien ervaart degene waar het om gaat op dat moment nog geen probleem en is er dus geen motivatie tot verandering. Soms geven ze aan dat het ook wel een beetje gek is om met een vreemde persoon over zoiets als je alcoholgebruik te gaan praten.

Wat kunt u in dit geval doen?

  • Houdt het bespreekbaar! Let op de gesprekstips!
  • Benader andere ouders en praat erover
  • Laat de jongere www.moti4.nl of de 55-plusser www.moti55.nl ontdekken en wijs op het online platform waar de jongere in elk geval al aan de slag kan met een stukje zelfonderzoek!
     

Last but not least

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze Moti4 of Moti55 medewerkers. Praten over alcoholgebruik of opvoeden en gamen om uzelf wat meer handvaten te geven kan altijd! Soms volgt er dan alsnog een gesprek met uw kind, familielid of cliënt, omdat de preventiewerker al eens in beeld is gekomen. Zo zijn de preventiewerkers ook actief op het voortgezet onderwijs of binnen het socialewerk in uw wijk. Het kan heel goed zijn dat de Moti medewerker al eens een voorlichting heeft gegeven. Zodoende kan ook met de zorgcoördinator en/of mentor worden overlegd om Moti4 of Moti55 in te zetten.


Maak kennis met onze Moti medewerkers!

Wat anderen zeggen over Moti

Celia, docente VMBO

Ik vroeg de preventiewerker tijdens een voorlichtingsmarkt op school naar individueel aanbod voor een aantal van mijn blowende leerlingen. Ik wist alleen niet goed hoe ik de leerlingen gemotiveerd zou krijgen voor een preventief gesprek. De preventiewerker heeft daarop een gastles op maat verzorgd om het onderwerp bespreekbaar te maken. De interesse was groot en menig fabeltje rondom wiet werd ontkracht. De leerlingen die ik ook op het oog had voor een individueel traject hebben zich na de les bij de preventiewerker gemeld om eens apart verder praten! Moti4 is maatwerk en weet de jongere laagdrempelig te bereiken!
 

Claudia, moeder van Stan

Iedere keer die strijd rondom het gamen van onze zoon. Steeds weer bevonden we ons in het cirkeltje van het niet aan tafel willen komen, het niet willen beginnen aan huiswerk, tot aan het wijzigen van de Wifi codes om het online gamen te kunnen onderbreken. Moti4 heeft ons geholpen in het stellen van adequate regels. Eerst ging de PC van de slaapkamer af, we gingen van straffen door gamen weg te nemen naar een structuur van belonen met gamen en spraken een vast tijdstip af om te eten. Een hoop stress is weggenomen door meer duidelijkheid en Stan ruimt nu zelfs na het eten uit zichzelf de vaatwasser in i.p.v. direct weer in zijn slaapkamer te verdwijnen.