English
SLUIT SCHERM

Het Moti4 programma

Maakt u zich zorgen over het gamegedrag van uw kind? Heeft u vermoedens van wietgebruik bij één van uw leerlingen?

Of bent u als professional in de jeugdzorg op zoek naar een manier om het alcoholgebruik van één van uw cliënten bespreekbaar te maken? Kom er hier achter wat Moti4 voor u kan betekenen! Moti4 is een preventieve interventie voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar die risicovol experimenteren met genotmiddelen of waarbij sprake is van beginnend problematisch middelengebruik of gamen. Preventief wil zeggen dat wij erger willen voorkomen door op een laagdrempelige manier individuele voorlichting en coaching te bieden.

Niet alle jongeren die alcohol drinken, wiet roken of gamen zijn verslaafd of zullen verslaafd raken. Bij lange na niet! En gelukkig ook maar. Maar dat er geen sprake is van verslaving wil niet zeggen dat middelengebruik of bepaald gamegedrag niet problematisch of risicovol kan zijn. U als opvoeder, begeleider of professional heeft soms al eerder in de gaten wanneer het gedrag van de jongere de verkeerde kant uit dreigt te gaan. Het kan zijn dat de jongere zelf nog geen zorgen of problemen ervaart over zijn of haar middelengebruik / gamegedrag. Ook kan het zijn dat de jongere zich al wel zorgen maakt, maar de motivatie om te veranderen lijkt te ontbreken. Juist wanneer er nog geen duidelijke hulpvraag is kan Moti4 worden ingezet!

Moti4 is er voor:

 • Jongeren tussen de 14 en 24 jaar
 • Waarbij sprake is van risicovol experimenteren met genotmiddelen of beginnend problematisch middelengebruik of gamen
 • Die open staan voor een aantal objectieve gesprekken (+/- 4) met een preventiewerker welke expert is in het veld van genotmiddelen en gamen
 • Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen gebruik maken van ons aanbod. We hebben ons programma voor deze doelgroep aangepast in niveau en tijdsduur.

Kom meer te weten over de inhoud van Moti4!


De naam Moti4 komt van het woord Motiveren. De 4 staat voor de vier kerndoelen waaraan de jongere samen met de preventiewerker zal werken. Aan de hand van deze 4 kerndoelen hopen we de jongere meer inzicht te geven en een heel eind op weg te helpen in zijn of haar motivatie om te minderen of eventueel te stoppen met overmatig middelengebruik of gamen.
 

De vier kerndoelen

 

Kerndoel 00

 
 

Het gebruik in kaart brengen

Bepalen in welke fase van gebruik je zit
volgende kerndoel

Moti4 in een notendop

 • Gemiddeld 4 gesprekken met een Preventiewerker
 • De gesprekken vinden plaats op een laagdrempelige locatie in de buurt
 • Elk gesprek duurt ongeveer een uur
 • De jongere bepaalt de doelen, de jongere bepaalt het tempo
 • We zetten in op verkenning, kennis, inzicht en versterken
 • Bij voorkeur vindt er ook een gesprek plaats met de opvoeder(s)
 • De preventiewerker koppelt terug naar de aanmelder
 • Geen verwijzing nodig van een huisarts
 • Na aanmelding volgt er zo snel mogelijk een afspraak, geen wachttijden
 • Geen aanleg van dossier of aanmelding bij de GGZ instelling waaronder de preventieafdeling valt
 • Moti4 is gratis

Moti4 zit er op, en nu?

Na afronding van Moti4 ligt er een plan op tafel waar de jongere in de voorgaande weken al mee aan de slag is gegaan. Wanneer er ook één of meerdere gesprekken met de opvoeder(s) hebben plaatsgevonden zorgt dit voor extra versterking in het behalen van de gestelde doelen.

Na een vooraf afgesproken periode zal de preventiewerker nog eens contact op nemen voor een follow up. Er wordt dan gezamenlijk gecheckt of alles nog volgens plan (of misschien wel beter) verloopt. In de tussentijd mag u als opvoeder of aanmelder natuurlijk altijd contact opnemen met de preventiewerker voor consultatie. Dit geldt ook voor de jongere. Een telefoontje is snel gepleegd, een appje zo verstuurd. Wanneer dit helpt om de motivatie vast te houden of die ene onverwachte verleiding te bespreken doen we dit natuurlijk graag!

Wat als het nou niet goed gaat...

Soms blijkt dat er meer nodig is dan de preventieve coaching die Moti4 biedt. Het kan zijn dat de problemen nog niet eerder als zodanig ernstig aan het licht waren gekomen of dat de motivatie voor daadwerkelijke hulpverlening nog ontbrak. Op het moment dat de preventiewerker in overleg met de jongere en de aanmelder/opvoeder concludeert dat méér nodig is zal de preventiewerker een warme overdracht richting verdere hulpverlening verzorgen.

Denkt u dat Moti4 de juiste stap is voor uw kind of de jongere in uw begeleiding?

Kijk dan of u onderstaande 4 vragen met hem of haar bespreekbaar kunt maken. Vraag eens:
 

Maak jij je zorgen over de hoeveelheid en frequentie van jouw gebruik of gamegedrag?
 

Merk je dat jouw middelengebruik of gamegedrag een negatieve invloed heeft op jouw school- of werkprestaties en relaties?

Maken anderen (vrienden, familie, collega’s of docenten) zich zorgen over jouw middelengebruik of gamegedrag?

Heb je in de afgelopen vier weken middelen gebruikt of gegamed?
 

Wanneer één of meer vragen duidelijk met een JA worden beantwoord door de jongere dan kunnen jullie door met een aanmelding bij Moti4.

Gratis gesprekken door heel Nederland

Moti4 wordt gegeven door de medewerkers van de Preventie afdeling bij u in de buurt. Moti4 is niet zwaar therapeutisch, maar met medewerkers die begrijpen waar de jongere vandaan komt. Ook voor u als opvoeder of begeleider kan de preventiewerker ondersteuning bieden.

Moti4 is geheel gratis en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Anoniem, vertrouwd en persoonlijk! 


Maak kennis met Moti4 medewerkers!