English
SLUIT SCHERM

Moti beslisboom

kan Moti verder helpen?

De Moti verwijsboom is bedoelt om u als professionele verwijzer of preventiewerker snel en goed een beslissing te laten nemen over een cliënt (jongere van 14 tot 24 of oudere 55+-er), waarbij u een onderbuikgevoel hebt voor wat betreft problemen met gamen, alcohol of andere middelen.
 

Beslisboom voor aanmelders

(huisartsen, zorgprofessionals, jongerenwerkers, intermediars, docenten, mantelzorgers etc.)

Bent u ouder dan 50 jaar? Dan kunt u op onderstaande knop klikken om de test te starten

02. Signaleren

Zijn er aanwijzingen voor problematisch gebruik op één of meer van de volgende gebieden:
•    Gedragsindicaties
•    De hoeveelheid alcohol, drugs of middel die een jongere gebruikt (middel)
•    De kwetsbaarheid van de jongere voor gebruik (persoon)
•    De situatie waarin het gebruik plaatsvindt (omgeving)

Geen aanwijzingen

Al u niet het idee heeft dat degene om wie het gaat aanwijzingen van problematisch gedrag heeft dan is het niet nodig verder in te grijpen. Het kan wel verstandig zijn in gesprek te blijven met degene om wie het gaat zodat er geen problematisch gedrag ontwikkeld. 

U kunt degene om wie het gaat ook wijzen op de website van Moti4. Deze website biedt praktische informatie over gebruik speciaal gericht op jongeren. 

Ook kan degene om wie het gaat hier zelftesten uitvoeren om hun eigen gebruikersgedrag te monitoren. 
 

02.a Bespreken

Heeft u dit gebruikersgedrag besproken met degene om wie het gaat door middel van een van de onderstaande punten, dit kan door uzelf zijn gedaan, door een preventiemedewerker of door een samenwerking van beide partijen:
•    Uitvragen middelengebruik
•    Audit C download hier de Audit C vragenlijst

Open en eerlijk gesprek

Het is van belang dat u een open en eerlijk gesprek hebt met degene om wie het gaat. Dit kan door middel van het uitvragen van het gebruikersgedrag, maar ook door middel van een Audit C vragenfromulier. 

Heeft u moeite met dit gesprek aan te gaan met degene om wie het gaat? Dan kan het verstandig zijn hulp in te schakelen van een preventiemedewerker van bijvoorbeeld Moti4. Onze preventiemedewerkers zijn werkzaam bij verschillende GGZ instellingen door heel Nederland. Heeft u hulp nodig? Klik dan op de onderstaande button ‘contact opnemen met Moti4’ en kies vervolgens uit een aangesloten GGZ in uw regio. 

Zij kunnen dan, eventueel samen met u, dit gesprek aangaan om zo het gebruikersgedrag van degene om wie het gaat in kaart te brengen.  

 

02.b Problematiek?

Bleek uit dit gesprek dat er sprake was van problematisch gebruik?

Geen problematisch gebruik

Al u niet het idee heeft degene om wie het gaat aanwijzingen van problematisch gedrag heeft dan is het niet nodig verder in te grijpen. Het kan wel verstandig zijn in gesprek te blijven met  degene om wie het gaat zodat er geen problematisch gedrag ontwikkeld. 

U kunt degene om wie het gaat ook wijzen op de website van Moti55. Deze website biedt praktische informatie over gebruik speciaal gericht op 55-plussers. 

Ook kan degene om wie het gaat hier zelftesten uitvoeren of zich gratis inschrijven voor het platform om zo hun eigen gebruikersgedrag te monitoren. 

03. Preventief contactmoment

Heeft u samen met degene om wie het gaat, de familielden van uw cliënt een preventief contactmoment gehad met een preventie medewerker, bijvoorbeeld van Moti55?
 

Preventief contactmoment inplannen

Om een juiste indicatie te stellen of het gebruikersgedrag licht problematisch of zwaar problematisch is, is het van belang dat er een preventief contactmoment plaatsvindt met degene om wie het gaat en een preventie medewerker. 

In eerste instantie zal de preventiemedewerker eerst een gesprek hebben met degene om wie het gaat. Daarop aansluitend kan er ook een gesprek worden ingepland met de familieleden van de cliënt. 

De preventie medewerkers van Moti55 zijn hier speciaal voor opgeleid en weten deze gesprekken in de juiste banen te leiden volgens vastgestelde protocollen, wat resulteert in een juiste indicatiestelling. 

Vindt u het lastig deze gesprekken zelf te initiëren? Dan kunnen de preventie medewerkers van Moti55 ook outreachende hulp verlenen.   
 

Contact opnemen Moti4

04. Indicatie

Bleek uit het preventief contactmoment dat degene om wie het gaat last had van...
 

Moti4 lijkt uitstekend bij degene om wie het gaat te passen

Het volledig gratis Moti4 programma is geent op een begrip en inzage in het gebruikersgedrag. Na het succesvol doorlopen van ons programma leert uw cliënt verstandige keuzes te maken om zo het problematische gebruikersgedrag aan te pakken.  


 

Zware problematiek

Uit de indicatie is gebleken dat degene om wie het gaat last heeft van zwaar problematisch gebruik. Hiervoor is Moti4 in dit geval niet geschikt. 

Het is van belang dat degene om wie het gaat wordt geholpen middels een eerste- of tweedelijns psychologische hulp. Deze hulp wordt ruim aangeboden bij verschillende GGZ instellingen in Nederland. 

Ook kan degene om wie het gaat baat hebben bij e-Health of door middel van zelfzorg. Bespreek dit samen met uw preventiemedewerker en degene om wie het gaat om de juiste keuze in het behandelplan vast te stellen.

02. Signaleren

Zijn er aanwijzingen voor problematisch gebruik op één of meer van de volgende gebieden:
•    Gedragsindicaties
•    De hoeveelheid alcohol, drugs of middel die de 55-plusser gebruikt (middel)
•    De kwetsbaarheid van de 55-plusser voor gebruik (persoon)
•    De situatie waarin het gebruik plaatsvindt (omgeving)

Geen aanwijzingen

Al u niet het idee heeft dat degene om wie het gaat aanwijzingen van problematisch gedrag heeft dan is het niet nodig verder in te grijpen. Het kan wel verstandig zijn in gesprek te blijven met degene om wie het gaat zodat er geen problematisch gedrag ontwikkeld. 

U kunt degene om wie het gaat ook wijzen op de website van Moti4. Deze website biedt praktische informatie over gebruik speciaal gericht op jongeren. 

Ook kan degene om wie het gaat hier zelftesten uitvoeren om hun eigen gebruikersgedrag te monitoren. 
 

Naar website van Moti55

02.a Bespreken

Heeft u dit gebruikersgedrag besproken met degene om wie het gaat door middel van een van de onderstaande punten, dit kan door uzelf zijn gedaan, door een preventiemedewerker of door een samenwerking van beide partijen:
•    Uitvragen middelengebruik
•    Audit C   download hier de Audit C vragenlijst

Open en eerlijk gesprek

Het is van belang dat u een open en eerlijk gesprek hebt met degene om wie het gaat. Dit kan door middel van het uitvragen van het gebruikersgedrag, maar ook door middel van een Audit C vragenfromulier. 

Heeft u moeite met dit gesprek aan te gaan met degene om wie het gaat? Dan kan het verstandig zijn hulp in te schakelen van een preventiemedewerker van bijvoorbeeld Moti4. Onze preventiemedewerkers zijn werkzaam bij verschillende GGZ instellingen door heel Nederland. Heeft u hulp nodig? Klik dan op de onderstaande button ‘contact opnemen met Moti4’ en kies vervolgens uit een aangesloten GGZ in uw regio. 

Zij kunnen dan, eventueel samen met u, dit gesprek aangaan om zo het gebruikersgedrag van degene om wie het gaat in kaart te brengen.  

 

Audit C vragenlijst downloaden
Contact opnemen Moti55

02.b Problematiek?

Bleek uit dit gesprek dat er sprake was van problematisch gebruik?

Geen problematisch gebruik

Al u niet het idee heeft degene om wie het gaat aanwijzingen van problematisch gedrag heeft dan is het niet nodig verder in te grijpen. Het kan wel verstandig zijn in gesprek te blijven met  degene om wie het gaat zodat er geen problematisch gedrag ontwikkeld. 

U kunt degene om wie het gaat ook wijzen op de website van Moti4. Deze website biedt praktische informatie over gebruik speciaal gericht op jongeren. 

Ook kan degene om wie het gaat hier zelftesten uitvoeren om zo hun eigen gebruikersgedrag te monitoren. 

Naar website van Moti55

03. Preventief contactmoment

Heeft u samen met degene om wie het gaat, de ouders/opvoeders van uw cliënt een preventief contactmoment gehad met een preventie medewerker, bijvoorbeeld van Moti4?
 

Preventief contactmoment inplannen

Om een juiste indicatie te stellen of het gebruikersgedrag licht problematisch of zwaar problematisch is, is het van belang dat er een preventief contactmoment plaatsvindt met degene om wie het gaat, de ouders of verzorgers van degene om wie het gaat en een preventie medewerker. 

In eerste instantie zal de preventiemedewerker eerst een gesprek hebben met degene om wie het gaat. Daarop aansluitend kan er ook een gesprek worden ingepland met de ouders of verzorgers van uw client. 

De preventie medewerkers van Moti4 zijn hier speciaal voor opgeleid en weten deze gesprekken in de juiste banen te leiden volgens vastgestelde protocollen, wat resulteert in een juiste indicatiestelling. 

Vindt u het lastig deze gesprekken zelf te initiëren? Dan kunnen de preventie medewerkers van Moti4 ook outreachende hulp verlenen.   
 

Contact opnemen Moti55

04. Indicatie

Bleek uit het preventief contactmoment dat degene om wie het gaat last had van...
 

Moti55 lijkt uitstekend bij degene om wie het gaat te passen

Het volledig gratis Moti55 programma is geent op een begrip en inzage in het gebruikersgedrag. Na het succesvol doorlopen van ons programma leert uw cliënt verstandige keuzes te maken om zo het problematische gebruikersgedrag aan te pakken.  


 

Mijn cliënt aanmelden voor Moti55

Zware problematiek

Uit de indicatie is gebleken dat degene om wie het gaat last heeft van zwaar problematisch gebruik. Hiervoor is Moti55 in dit geval niet geschikt. 

Het is van belang dat degene om wie het gaat wordt geholpen middels een eerste- of tweedelijns psychologische hulp. Deze hulp wordt ruim aangeboden bij verschillende GGZ instellingen in Nederland. 

Ook kan degene om wie het gaat baat hebben bij e-Health of door middel van zelfzorg. Bespreek dit samen met uw preventiemedewerker en degene om wie het gaat om de juiste keuze in het behandelplan vast te stellen.