English
SLUIT SCHERM

Het Moti55 programma

Maakt u zich zorgen over het alcoholgebruik van uw partner, familielid, collega of bekende? Heeft u vermoedens van overmatig alcoholgebruik bij één van uw patiënten of cliënten? Kom er hier achter wat Moti55 voor u kan betekenen!

Moti-55 is een preventieve interventie voor 55-plussers die regelmatig alcohol drinken. Vanuit preventie gezien is ons motto: beter voorkomen dan genezen! Wij bieden op een laagdrempelige manier individuele voorlichting en coaching.
Tijdens deze interventie wordt de 55-plusser bewogen om zijn alcoholgebruik te onderzoeken en te kijken of hij/zij hierin iets zou willen veranderen. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld een kennismakings- of adviesgesprek, kennisoverdracht over de effecten van alcoholgebruik en het toepassen van alternatief gedrag.

Niet iedere 55-plusser die alcohol drinkt zal hierin doorschieten of zelfs verslaafd raken! Het kan wel een probleem worden als er steeds vaker gedronken wordt of als het drinken van alcohol een functie of betekenis gaat krijgen.

U als partner, mantelzorger, begeleider of zorgverlener heeft soms eerder in de gaten wanneer het drinkgedrag van de 55-plusser de verkeerde kant uit dreigt te gaan. Het kan zijn dat de 55-plusser zelf nog geen zorgen of problemen ervaart over zijn of haar alcoholgebruik. Ook kan het zijn dat de 55-plusser zich al wel zorgen maakt, maar de motivatie om hierin iets te veranderen nog ontbreekt.

Juist wanneer er nog geen duidelijke hulpvraag is kan Moti55 worden ingezet!

Moti55 is er voor:

 • Mensen vanaf 55 jaar
 • Als er  sprake is van regelmatig alcoholgebruik of als men meer alcohol is gaan drinken of dat men drinkt om een reden (zoals verdriet, eenzaamheid).
 • Mensen vanaf 55 jaar die open staan voor een aantal objectieve gesprekken (maximaal 4) met een preventiewerker welke expert is in het veld van genotmiddelen

Kom meer te weten over de inhoud van Moti55!


De naam Moti55 is afgeleid van het woord Motiveren. De cijfers 55 staat voor wie het bedoeld is, namelijk voor mensen vanaf 55 jaar en ouder.
Als men aan de slag gaat met gesprekken bij Moti55 dan hebben wij vanuit Preventie hierbij de volgende vier kerndoelen voor ogen waaraan de preventiemedewerker aandacht zal besteden. Middels deze kerndoelen hopen we de 55-plusser meer inzicht te geven en op weg te helpen in zijn of haar motivatie om te minderen of eventueel te stoppen met het alcoholgebruik.
 

De vier kerndoelen

 

Kerndoel 00

 
 

Het gebruik in kaart brengen

Bepalen in welke fase van gebruik je zit
volgende kerndoel

Moti55 in een notendop

 • Maximaal 4 gesprekken met een Preventiemedewerker
 • De gesprekken vinden plaats op een locatie in de buurt en gaat altijd in gezamenlijk overleg
 • Elk gesprek duurt ongeveer een uur
 • De 55-plusser bepaalt de doelen en het tempo
 • De preventiemedewerker zet in op verkenning, kennis, inzicht en versterken
 • Van belang is ook dat er een gesprek plaatsvind waarbij mensen aanwezig zijn die belangrijk zijn voor de 55-plusser zoals een partner of kind of anders. Dit gaat natuurlijk in overleg met de 55-plusser.                 
 • De preventiemedewerker doet een terugkoppeling naar de aanmelder met toestemming van de 55-plusser
 • Verwijzing van een huisarts is niet nodig
 • Na aanmelding volgt er zo snel mogelijk een afspraak, geen wachtlijsten
 • Geen aanleg van dossier of aanmelding bij de GGZ instelling waaronder de preventieafdeling valt
 • De Moti55 gesprekken zijn gratis

Moti55 zit er op, en nu?

Na afronding van Moti55 ligt er een plan op tafel waar de 55-plusser in de voorgaande weken mee aan de slag is gegaan. Mensen die ondersteunend kunnen zijn voor de 55-plusser zijn hierbij betrokken of weten hiervan. Dit voor extra versterking in het behalen van de gestelde doelen.

Na een periode van ongeveer twee maanden zal de preventiemedewerker nog eens contact op nemen voor een follow up. Er wordt dan gezamenlijk gecheckt of alles nog volgens plan (of misschien wel beter) verloopt. Als er behoefte is aan eerder contact dan is dat natuurlijk ook mogelijk.  Een telefoontje is snel gepleegd, een appje zo verstuurd. Wanneer dit helpt om de motivatie vast te houden of die ene onverwachte verleiding te bespreken doen we dit natuurlijk graag!

Wat als het nou niet goed gaat...

Soms blijkt dat er meer nodig is dan de preventieve coaching die Moti55 biedt. Het kan zijn dat de problemen nog niet eerder als zodanig aan het licht waren gekomen of dat de motivatie voor daadwerkelijke hulpverlening ontbrak. Op het moment dat de preventiemedewerker ziet dat er meer aan de hand is en de 55-plusser behandeling nodig heeft dan zal de preventiemedewerker dit bespreken en adviseren aan de 55-plusser. De 55-plusser neemt zelf de beslissing wat hij/zij met dit advies wil.

Denkt u dat Moti55 de juiste stap is voor uw partner, vriend of familielid of de 55-plusser in uw begeleiding?

Kijk dan of u onderstaande 4 vragen met hem of haar bespreekbaar kunt maken. Vraag eens:
 

Maak u zich zorgen over de hoeveelheid en frequentie van uw alcollgebruik?
 

Merkt u dat uw alcoholgebruik een negatieve invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden? Zoals werk of hobbies?

Maken anderen (vrienden, familie, collega’s) zich zorgen over uw alcoholgebruik?

Heeft u in de afgelopen vier weken alchol gebruikt?
 

Wanneer één of meer vragen duidelijk met een JA worden beantwoord door de 55-plusser dan kunnen jullie door met een aanmelding bij Moti55.

Gratis gesprekken door heel Nederland

Moti55 wordt aangeboden en uitgevoerd door medewerkers van de Preventieafdeling van een GGZ-instelling bij u in de buurt. Deze preventiemedewerkers hebben regelmatig contact en dus ook ervaring met 55-plussers. De opzet van Moti55 is niet therapeutisch bedoeld, het is een interventie die vooral gericht is op het vergroten van bewustwording waardoor de kans groter wordt dat men anders gaat kijken naar het alcoholgebruik.  Ook voor u als partner/naaste of begeleider/professional kan de preventiemedewerker ondersteuning en/of handvatten bieden.

Moti55 is geheel gratis en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Anoniem, vertrouwd en persoonlijk!


Maak kennis met Moti55 medewerkers!